старший партнер

Тарасюк Олеся Олександрівна – адвокат, старший партнер АО «РІВАС» 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 3338 від 28.04.2017 року, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.

Професійний стаж понад 15 років, в тому числі представництво в судах та державних органах, серед яких з поміж іншого, досвід роботи юристом однієї з найбільших ритейл-компаній в Україні, представництво інтересів компанії в тому числі в адміністративних, господарських та цивільних справах у судах всіх юрисдикцій України.

Спеціалізація: загальні господарські правовідносини; складання стратегії захисту при проведенні перевірок контролюючими органами; медіація та участь у переговорах; трудові спори; захист прав інтелектуальної власності.

За період роботи вдосконалила свої знання та отримала практичний досвід роботи з питань:

  • реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця, розробці повного пакету установчих документів;
  • здійсненні правового супроводження переговорів, щодо укладання договорів та узгодження протоколів розбіжностей;
  • організації претензійної та позовної роботи, захисту інтересів підприємства в цивільних, господарських судах усіх інстанцій;
  • розробки типових договорів для роботи з контрагентами на підприємстві;
  • перевірки змісту договорів на предмет їх відповідності діючому законодавству України, інтересам та безпеки підприємства;
  • підготовки форми типових договорів, додатків, необхідних для забезпечення господарської діяльності підприємства;
  • підготовці відповідей на звернення, запити, претензії, скарги які надходять від правоохоронних та контролюючих органів;
  • позитивна судова практика в господарських/цивільних справах. Отримання сертифікатів (підтвердження обставин не переборної сили) про визнання форс-мажору у Торгово-промисловій палаті України;
  • підготовки пакету документів до ДФС щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Супровід та постійний моніторинг щодо відсутності порушень права інтелектуальної власності правовласника.